Verksamhet

CBRN-förbundet har en hel del verksamhet men här presenterar vi i nuläget de centrala kurserna. Under sommaren kommer vi införa en kalender där det blir lättare att följa vår verksamhet över tiden.

centrala kurser
KombU

Vi deltar med instruktörer på ett antal KombU. Några där vi deltar i CBRN-momentet och ett antal där vi även är allmäninstruktörer inom sjv, excercis, värdegrund mm

GU-F

Vi deltar under många GU-F:ar med instruktörer i CBRN-momentet.

Regionala kurser

Vi ställer upp som CBRN-instruktörer på bla kursen CBRN Enskild Soldat och CBRN GK som bägge genomförs i regional regi.

Förbandsutbildning

Vid förfrågan deltar vi med instruktörer på SÖF, KFÖ, LTÖ, SÖB och KU. Förbundet har allt från MÖL för grupps storlek till FBI och ÖL för hela förband.

Frågor?

Kontakta utbildningsutskottet om du har frågor kring utbildningarna eller dess innehåll. Desamma om dina förkunskaper behöver valideras.