GuF företrädare

Företräder förbundet i frågor som gäller CBRN instruktörer till GuF

Ansvarig för GuF

Peter Wallenberg, Stockholm
peter.wallenberg@forsvarsutbildarna.se
0766-55 24 35

Bokningsansvarig instruktörer Guf

Adam Rush, Stockholm
adam.rush@forsvarsutbildarna.se
0768 51 26 84