Fortbildning av CBRN-instruktörer, HvSS v808

För många innebär helgen tid för avkoppling och återhämtning. För oss funktionärer och medlemmar i Försvarsutbildarna innebär den samverkan med varandra, utbildning, planering och möjligheter att skapa förutsättningar inför kommande verksamhet. Då är en helg - en helg...

Denna helgen har vi som vanligt varit aktiva och denna gång har vi genomfört utbildning. För oss inom Svenska CBRN förbundet har vi för första gången genomförd en fortbildningskurs för CBRN-instruktörer på HvSS. Kursen fylldes med deltagare från hela Sverige.

Inriktning

Kursen vi genomfört riktar sig till CBRN-instruktörer inom de frivilliga organisationerna samt hemvärnet.

Ämnen

Ämnen som instruktörens roll; Värdegrund; Uppförandekod; Sociala medier; Formella grunder; Verksamhetssäkerhet och Nyheter har vi berört under helgen.

Återkommande

Kursen genomförs varje år och instruktörer bör delta vart annat eller vart tredje år.

Text:  Arasteh Heinemann