CBRN-förbundet

Välkommen till Svenska CBRN-förbundet. Vi är ett rikstäckande specialistförbund som verkar under Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

Förbundet arbetar för att stärka försvarsviljan och CBRN-kompetensen i Sverige samt vara en kompetent och kvalificerad utbildningsorganisation, såväl militärt som civilt. CBRN står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) stridsmedel.

Behovet av CBRN-kompetens i form av frivillig personal är stort.

Svenska CBRN-förbundet ska på frivillig basis inom CBRN-området för olika myndigheter:

 • Rekrytera samt grund- och befattningsutbilda CBRN-specialister till transportmyndigheternas staber.
 • Rekrytera samt grund- och befattningsutbilda CBRN-soldater till Hemvärnets CBRN-plutoner.
  • MRN 1392:A CBRN-Plutonen
  • MRM 296:E CBRN-Plutonen
  • MRV 424:E CBRN-Plutonen
  • MRS 465:E CBRN-Plutonen
 • Grund- samt vidareutbilda frivilligpersonal i CBRN inom rollen för totalförsvaret.
Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring vårt förbund, tveka inte att kontakta oss