Medlemsavgift

Medlemsavgiften är fn 100 kr. Medlemsavgiften betalas kalenderårsvis.

Plusgiro

Medlemsavgiften kan betalas genom insättning till föreningens plusgirokonto 520257-7.
Uppge Namn, personnummer och om möjligt medlemsnummer i Försvarsutbildarna.

Swish

Medlemsavgiften kan betalas genom Swish till nummer 123 4214 649.
Uppge för och efternamn och helst personnummer eller medlemsnummer i Försvarsutbildarna.