Regionala företrädare

Företräder förbundet i regionen och slussar frågor vidare till den del som skall lösa uppgifterna.

Region Norr

Bernt-Åke Nensén, Umeå
bernt-ake.nensen@forsvarsutbildarna.se
0706-97 92 11

Region Mitt

Peter Wallenberg, Stockholm
peter.wallenberg@forsvarsutbildarna.se
0766-55 24 35

Region VÄST

Vakant. Kontakta Bernt-Åke Nensén, Umeå
bernt-ake.nensen@forsvarsutbildarna.se
0706-97 92 11

Region syd

Martin Svensson, Skåne
martin.svensson@forsvarsutbildarna.se