Förbundsstyrelse

Styrelsen 2023-2024

Förbundsordförande

Thomas Lamke

Vice förb.ordförande:

Nalle Johansson, Göteborg
nalle.johansson@forsvarsutbildarna.se
0734-43 30 86

Förbundssekreterare:

Bernt-Åke Nensén, Umeå
bernt-ake.nensen@forsvarsutbildarna.se
0706-97 92 11

Förbundskassör:

Harald Svensson, Umeå samt vice Mariana Hägg, Gävle
harald.svensson@forsvarsutbildarna.se

Styrelseordförande:

Peter Wallenberg, Stockholm
peter.wallenberg@forsvarsutbildarna.se
0766 55 24 35

Ledamöter:

Johan Westergren, Umeå
Kent Persson, Stockholm
Mariana Hägg, Gävle
Fredrik Wilson, Nynäshamn

Ersättare:

Adam Rush, Stockholm
Torgny Fors, Umeå

Adj. till styrelsen:

Nalle Johansson, Göteborg. Utbildningsutskottet

Revisorer:

Niklas Gustavsson, Umeå

Vice revisor:

Marcus Jönsson, Skåne

Valberedning:

Arasteh Heinemann, Västerås (Sammankallande) arasteh.heinemann@forsvarsutbildarna.se
Pia Gillerstedt, Göteborg
Patric Westfal, Skanör
Jörgen Hillbom, Stockholm