Försvarsutbildarna Miljö och hälsa

Välkommen till Försvarsutbildarna Miljö och hälsa! Vi är en organisation för miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Vi är en ideell organisation som verkar inom Svenska Försvarsutbildningsförbundet, i dagligt tal benämnt Försvarsutbildarna. Vi organiserar personal inom miljö- och hälsoskyddsområdet och bedriver utbildning för en bättre beredskap inför en kris- eller krigssituation.

Vi erbjuder våra medlemmar utbildning som instruktörer inom vårt specialområde men också utbildningar inom hela Försvarsutbildarnas område liksom totalförsvarsinformation.

Miljö och hälsa är ett av ca femton rikstäckande förbund inom frivilligorganisationen Försvarsutbildarna, som utöver detta har drygt tjugo regionala Försvarsutbildningsförbund. De rikstäckande förbunden har oftast en specialistinriktning, som Miljö och hälsa har.

Miljö och hälsa får sina medel från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) via Försvarsutbildarna genom uppdragstilldelning varje år.

Kontakt

E-post: miljo-halsa@forsvarsutbildarna.se

Sociala medier

Facebook

NYHeter