Verksamhet

Välkommen till ett nytt år med Försvarsutbildarna Miljö och hälsa!

Vi kommer under året ha fokus på tre huvudområden som vi fått finansiering från MSB för att:

  1. Stötta kommunernas FRG (Frivilliga Resurs Grupper) i kunskap kring livsmedelssäkerhet
  2. Stötta länsstyrelsernas basorganisation med miljö- och hälsoskyddskompetens
  3. Vidareutbilda och motivera våra egna medlemmar att vara instruktörer den sk”Fårökursen”