Nyheter

Här publiceras senaste nytt.

2022-06-10 Ett utökat uppdrag!

Försvarsutbildarna miljö och hälsa har fått ett utökat uppdrag att utbilda frivilliga resursgrupper (FRG) i grundläggande livsmedelshygien. Detta innebär i förlängningen bland annat att vi behöver utbilda fler instruktörer. Utbildning för blivande instruktörer kommer ske på Väddö kursgård V 43 (28-30 oktober). Vi söker i första hand dig som är livsmedelsinspektör och som även jobbar med dricksvattenfrågor. Det är en fördel om du tycker det är kul att tala inför andra. Kursen INSTRUKTÖR – LIVSMEDELSSÄKERHET kommer att bli sökbar på Försvarsutbildarnas hemsida https://lnkd.in/gzZ4VSxS från och med slutet av nästa vecka.

Du måste vara medlem i Försvarsutbildarna miljö och hälsa eller i någon av de övriga frivilliga försvarsorganisationerna för att gå denna utbildning.

Hoppas vi ses på kurs på Väddö kursgård i höst!
Richard Lindgren
Försvarsutbildarna miljö och hälsa


2022-01-26 Nytt nyhetsbrev tillgänglig!

MoH NYHETSBREV_januari 2021