Förstärkningsresurs kärnteknisk olycka Uppsala län

Försvarsutbildarna Uppland ansvarar för att rekrytera och utbilda en särskild styrka på 20 personer med utbildning i inom dosimetri och avsökning så att den kärntekniska beredskapen upprätthålls.

Vid en kärnteknisk olycka ska styrkan tillsammans med räddningstjänst och frivilliga från andra frivilliga försvarsorganisationer bland annat upprätta och bemanna en utrymningsplats.

Efter genomförd grundutbildning kommer du att krigsplaceras av länsstyrelsen i Uppsala län (går ej att kombinera med avtal med någon del av Försvarsmakten eller annan krigsplacering). Länsstyrelsen genomför större eller mindre övningar varje år så att du kan bibehålla din kompetens.

Du förväntas kunna ställa upp vid en kärnteknisk olycka i fredstid samt vid höjd beredskap eller krig.

I samband med rekryteringen gör vi en utbildningsplan som gäller för dig.

BEFATTNINGEN

Försvarsutbildarna Uppland ansvarar för att rekrytera samt grund- och befattningsutbilda 20 personer inom dosimetri och avsökning så att den kärntekniska beredskapen i Uppsala län upprätthålls.

  • Dosimeter: Buret instrument som mäter den ackumulerade stråldos en bärare utsätts för. Utbildningen omfattar eget handhavande av dosimeter såväl som ge tillräcklig kunskap för att instruera en ovan bärare. Du ska få kompetens att registrera användare i en databas samt kunna rapportera utlämnande och mottagande av dosimetrar.
  • Avsökning: Upprättande och bevakning av portal för detektion av eventuell kontaminerade personer. Dessa personer undersöks sedan av handhållen utrustning för noggrannare bestämning av kontaminationen.
VAD KRÄVS AV DIG
  • Du ska vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige och vara mellan 17 och 60 år när utbildningen påbörjas
  • Ha god hälsa, psykisk balans och en vara fysiks frisk
  • Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation
DITT ÅTAGANDE

Du åtar dig att tjänstgöra som förstärkningsresurs under högst sju dygn om hinder inte föreligger. Som förhinder att delta räknas egen eller anhörigs sjukdom, krav från arbetsgivaren, att barnpassning saknas eller andra liknande omständigheter. Du åtar dig att en gång per år delta minst en dag i utbildning alternativt övning om inte förhinder föreligger.

Deltagande ersätts enligt Sveriges kommuners och regioners avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

DIN UTBILDNING
  • Befattningsutbildning i dosimetri och avsökning samt krisberedskap – kärnkraft, 2 dagar (obligatorisk)
  • Befattningsutbildning hos Länsstyrelsen i Uppsala län, 0,5 – 1 dag (obligatorisk)

Rekommenderade kurser, ej obligatoriska

intresseanmälan

Just nu genomför vi ingen rekrytering till förstärkningsresursen i Uppsala län för att hjälpa till vid kärnteknisk olycka.