Svenska CBRN-förbundet

2017 års förbundsstämma genomfördes den 11 mars på Karlberg i Stockholm.

Årets första utbildning, funktionsutbildning CBRN för CBRN specialister till Transportmyndigheterna kommer att genomföras den 5 - 7 maj. Inbjudan kommer inom kort.

Glöm inte medlemsavgiften!
Medlemsavgiften för 2017 är bara 100:- och skall sättas in på Pg-konto 520257-7. Skriv namn, medlemsnummer eller personnummer.

Kommande års kursverksamhet

Under 2017 kommer vi att genomföra tre centrala FM kurser, vecka 26-27 instruktörskurs, vecka 27 CBRN grundkurs och vecka 28 Rek/Sanering. Alla tre i Falsterbo och Revinge.

http://www.frivilligutbildning.se/militar/vuxenutbildning/kursutbud/cbrn

För MSB kommer vi att genomföra två kurser, funktionsutbildning CBRN 5 - 7 maj i Stockholm och repkurs CBRN 17 - 19 november i Göteborg.


Vi söker fortfarande Dig som skulle kunna tjänstgöra som kursadjutant

Vi söker fortfarande dig som är intresserade av att vara en del i kursledningen vid våra kurser. Lämplig bakgrund är att ha tidigare erfarenhet som kvartermästare eller underhållsbefäl. Formella krav är att ha genomgått försvarsutbildarnas adjutantkurs.

Känn dig inte hämmad att anmäla ditt intresse om du inte har den formella kompetensen, då det ges ett flertal möjligheter att genomföra Försvarsutbildarnas adjutantkurs under året.

Anmäl ditt intresse till: cbrn@forsvarsutbildarna.se


 

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-22 kl. 14:49 av Peter Wallenberg.