Verksamhet

Under året avser vi att genomföra ett antal olika typer av verksamhet.

Vi planerar bland annat:

Military Weekend
GU–F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga)
Studiebesök
Medlemsaktiviteter
För din säkerhet!
Ungdomsverksamhet

Datum för respektive verksamhet kommer att informeras om via nyhetsbrev och särskilda utskick.