Verksamhet

Vår verksamhet omfattar utbildning, tävlingar och försvarsupplysning. Den vänder sig till alla ungdomar, även de som ej är svenska medborgare.

Syftet är att ge ungdomar en meningsfull fritid med hög kvalitet där de ges möjlighet att lära sig ta ansvar för sig själv och andra i naturen under varierande omständigheter, samt att inhämta nyttiga kunskaper.

Ungdomsledare och instruktörer har gått särskilda kurser och har gedigen erfarenhet av att arbeta med ungdomar.

Försvarsmakten medverkar i och kontrollerar all vår utbildning. Försvarsmakten bidrar även med instruktörer och materiel för utbildningen.

Utbildning

Huvudelen av vår verksamhet är utbildning under militära former. Nedan följer en kort beskrivning av en del av det vi håller på med.
 • Försvarsmedicin
  Ungdomar ges utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). Detta ger dem goda möjligheter att kunna hjälpa till om en olycka sker inom t.ex. vår verksamhet, i skolan eller i hemmet.
 • Förläggningstjänst
  Omfattar allt från att sova under bar himmel, till skärmskydd och fullt utbyggda förläggningar med tält, hygienanordningar etc.
 • Exercis
  Att kunna stå och gå enskilt och tillsammans, att kunna bära sin uniform korrekt är viktigt. Utöver personlig färdighet utbildas även eleverna i att leda varandra (t.ex. vid förflyttningar).
 • Vapentjänst
  Ungdomarna får en grundläggande utbildning på gevär. Vapnet vi använder går att jämföra med ett skidskyttegevär (och har samma kaliber). Skyttet som bedrivs är jämförbart med sportskytte och skall inte inte förknippas med militärt skytte. Då eleverna har fyllt 18 år och klarat utbildningen på gevär kan de få testa på att skjuta automatkarbin.
 • Överlevnad
  Utbildningen omfattar bland annat ätbara växter, hur kroppen reagerar vid brist på mat och vatten, hur man håller sig varm, torr och ren.
 • Ledarskap
  För alla ungdomar erbjuds många tillfällen att få leda sina kamrater. För något äldre ungdomar sker även utbildning i ledarskapets grunder. De äldre får ofta gå som gruppchefer med ansvar för att gruppen löser sin uppgift och att personalen mår bra.

Utöver detta förekommer en del fysisk träning, orientering och en stor mängd överraskningar.

Att vara ungdom i Försvarsutbildarna är att växa som person; att lära känna sig själv och att ta ansvar för andra!

CIVIL verksamhet

Försvarsutbildarna Östergötland arrangerar olika föredrag och studiebesök som t.ex. kan avse besök på militära förband runt om i landet, räddningstjänsten eller polisen.