Information till anhöriga

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet omfattar utbildning, tävlingar och föreningsverksamhet. Den vänder sig till både pojkar och flickor. Även ungdomar som är utländska medborgare men bor i Sverige får vara med.

Försvarsutbildarna har särskilt utbildade ungdomsledare som tar hand om ungdomarna.

Försvarsmakten medverkar i ungdomsverksamheten främst med kurschefer, instruktörer och materiel för utbildningen. Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet följer de regler och anvisningar som är utgivna av dels Regeringen, dels av Försvarsmakten.
För att få delta i ungdomsverksamheten ska man ha fyllt 15 år och vara medlem i en av Försvarsutbildarnas föreningar eller förbund. Man kan vara med i ungdomsverksamheten till och med hela det år då man fyller 20 år. Är ungdom ej myndig ska föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.

Om FÖRSVARSUNGDOM VÄSTANSTÅNG

Det mesta finns att läsa på denna officiella hemsida. Klicka gärna runt bland rubrikerna till vänster. Detta kan vara av extra intresse:

Regelverk (Stående order)
Aktuellt program
Utrustningslistor

Informationsträff för anhöriga

Vår avsikt är att var år samla föräldrar till årets nya ungdomar. Detta sker normalt en kväll under oktober-november.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!