Integritetspolicy

Försvarsutbildarna Östergötland värnar om den personliga integriteten och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd.

Försvarsutbildarna Östergötland hanterar tillsammans med vår riksorganisation, Svenska Försvarsutbildningsförbundet, personuppgifter genom medlemskap och utbildningar av olika slag. Det krävs ett personnummer för att vara medlem och för att kunna genomföra utbildningar. Vi gör bland annat nyhetsutskick via epost och har en medlemstidning som skickas till alla medlemmar. För ungdomar har vi även viss kontakt med vårdnadshavare.

Uppgifterna sparas så länge du är medlem, efter det sparas viss information för statistik gällande medlemskap, utbildningar och för att uppfylla lagkrav.

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter men kan komma att dela information med Försvarsmakten, MSB och andra frivilliga försvarsorganisationer om det behövs för din utbildning. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Vill du läsa hela Försvarsutbildarnas integritetspolicy hittar du den på vår centrala sida: https://www.forsvarsutbildarna.se/om-oss/gdpr