Utträde och uppsägning

I princip är ingen del i ungdomsverksamheten obligatorisk. Du väljer själv vilka övningar du vill gå på. Det kan vara ingen eller alla under en termin. Om du pga studier har svårt att vara med under en längre tid, kan du ta "time-out". Meddela i så fall din ungdomsledare. Om du vill sluta som ungdom i Försvarsutbildarna, finns allt du behöver veta nedan.

Utträde ur ungdomsavdelning

Om du vill sluta som ungdom, ska detta meddelas skriftligt. Antingen fyller du i och postar uppsägningsblanketten, eller så använder du formuläret nedan. Om du vill avtackas i samband med avslutning, måste vi ha din uppsägning minst en månad innan för att hinna ordna diplom mm.

Inlämning av utrustning

När du slutar som ungdom måste du omgående lämna in all utrustning till förrådet. Det enda du får behålla är ungdomsmärke, föreningsmärke, och namnbricka (plastbiten, inte metallhållaren). Om du mot förmodan saknar något skall detta förlustanmälas, meddela din ungdomsledare innan du lämnar in. Det du har slarvat bort kommer du själv att få ersätta.

Du måste själv ta kontakt med förrådet och bestämma en tid för inlämning. De nås via e-post på följande adress: forsa.malmen.servicesektion@mil.se.

När du har lämnat in din utrustning ska du informera oss om att detta är gjort genom att skicka in inlämningskvitto eller liknande underlag till vastanstang@forsvarsutbildarna.se.


De har framförallt öppet efter tidsbokning, men erbjuder även drop-in. Drop-in är endast för mindre byten, ej inlämning av hel utrustning.

 • Måndag till Torsdag
  Drop-in: 0730-0900, 0930-1100
  Tidsbokade: 1200-1400, 1430-1545
 • Fredag
  Drop-in: 0730-0900, 0930-1100
  Eftermiddag: stängt
 • Torsdagar jämna veckor
  Tidsbokade: 1630-1930

När du ska lämna in utrustning ska den vara rengjord och iordningställd. Läs mer om det här:

Uppsägning av medlemskap i Försvarsutbildarna

Att sluta som aktiv ungdom i ungdomsavdelningen är inte samma sak som att sluta som medlem. Du kan kvarstå som medlem i Försvarsutbildarna och fortsätta få vår tidning och bjudas in till föredrag, studiebesök mm. Detta kan du antingen göra tills vidare eller så länge din medlemsavgift räcker. Om du väljer att kvarstå tills vidare kommer det att kosta 100 kr per år att förnya medlemskapet. Förnyelsen sker i januari/februari var år då vi skickar ut faktura för medlemsavgiften. Om du endast vill kvarstå så länge som din medlemsavgift räcker kommer ditt medlemskap att avslutas den 31/12 samma år som du senast betalat din medlemsavgift.

Undertecknad (obligatoriskt)

Undertecknad(obligatoriskt)

Undertecknad(obligatoriskt)