Program

Anmälan till övningar

Alla ungdomar kallas till alla övningar via mail och sms. Kallelsen kräver svar om deltagande (ja/nej). Anledningen till detta är att övningskostnaden varierar med antal elever. Om vi vet hur många elever som kommer har vi chans att hålla kostnaderna så låga som möjligt.

Information om hur anmälan och avanmälan går till finns i vår anmälningsrutin.

Avanmälan vid förhinder

Den elev som får förhinder efter anmälan till övning, skall avanmäla sig på samma sätt som anmälan. Om förhinder uppstår dagen före eller samma dag som övning sker avanmälan även till ungdomsledares mobil (sms är ok).

Kartor

Om du är osäker på var Malmens kasernvakt 1 ligger eller hur du hittar till Grenadjärhuset (för kvällstjänster), bör du kartreka med hjälp av länkarna nedan.