Försäkringar

Försäkringsskyddet omfattas av dels statlig försäkring och dels av Försvarsutbildarnas försäkringar. Skyddet gäller i princip för medlem under utbildningsverksamheten och under vissa förutsättningar även för medföljande anhöriga.

Ungdomar omfattas av försäkringsskyddet från det att färden till utbildningen / verksamheten påbörjas, under utbildningen och fram tills färd från utbildningen / verksamheten avslutas.