Medlemsansökan

Medlemsansökan stängd

Vi tar in nya ungdomar i slutet av varje sommar. Är du intresserad av att söka till oss är nästa intagningsperiod sommaren 2024. Denna sida uppdateras med information under sommaren.

Tipsa dina vänner om oss och följ oss gärna på sociala medier!

Om ansökan

Först fylls det digitala formuläret för anmälan till informationsdagen / kvällen i. Sedan fylls den analoga pappersansökan i och lämnas in den första övningen. Pappersansökan delas ut under informationsdagen / kvällen.

Närmast anhörig

Det kan hända att övningsledare behöver komma i kontakt med elevs vårdnadshavare under övning. Därför skall två så kallade ”närmast anhöriga” anges på medlemsansökan. Minst en av de närmast anhöriga måste vara vårdnadshavare, men om det endast finns en vårdnadshavare kan person två vara annan myndig anhörig.

PAppersmedlemsansökan

Analog medlemsansökan