Utrustning

För nya medlemmar hämtas personlig utrustning (bl.a. fältuniform m/90) under den så kallade utrustningshelgen under hösten. Den utrustning som fås ut är i princip den samma som de anställda förbanden använder (med undantag för t.ex. stridsutrustning som naturligtvis inte lämnas ut).

Om något går sönder eller av annat skäl måste bytas går det bra att göra detta på Malmens Truppserviceförråd. Du måste själv ta kontakt med förrådet och bestämma en tid för inlämning.
De nås via e-post på följande adress: forsa.malmen.servicesektion@mil.se.

 


De har framförallt öppet efter tidsbokning, men erbjuder även drop-in. Drop-in är endast för mindre byten, ej inlämning av hel utrustning.

 • Måndag till Torsdag
  Drop-in: 0730-0900, 0930-1100
  Tidsbokade: 1200-1400, 1430-1545
 • Fredag
  Drop-in: 0730-0900, 0930-1100
  Eftermiddag: stängt
 • Torsdagar jämna veckor
  Tidsbokade: 1630-1930

Nedan finner du utrustningslistan så att du vet vad du skall ha med dig till övningen. OBS ny version, släng den gamla!

Senaste utrustningslistor (Lista 1-5) [pdf]

Senaste utrustningslistor (Lista CIV1-CIV5) [pdf]

När du ska lämna in utrustning ska den vara rengjord och iordningställd. Läs mer om det här: Återlämning personlig utrustning [pdf] och här: Vårdanvisning personlig utrustning [pdf].