Förtroendevalda

I Västanstångs ungdomsavdelning finns det förtroendevalda som agerar länk mellan eleverna och instruktörslaget. De förtroendevalda väljs av avdelningen på våravslutningen.

FÖRTROENDEVALDAS UPPGIFTER

Övergripande uppgift är att vara länken mellan ungdomsledare och övriga elever.

  • Agera språkrör för samtliga ungdomar och verka för att åsikter om utbildningen förs uppåt i organisationen.
  • Verka för gott kamratskap och trivsel genom att motverka mobbing, utfrysning samt utanförskap.
  • Arrangera ett stormöte med alla närvarande ungdomar under en helgövning per verksamhetsår.

Aktuell bemanning

  • Arvid Hagman K23
  • Artur Almgren K23
  • Amanda Flodén K22
  • Edvin Karlsson K22
  • Karl Persson K21
  • Elsa Hjulberg K21
  • Tim Elfström K20+

Kontakt

Tveka inte att kontakta dessa ungdomar om du undrar/vill något som du inte vågar/vill ta upp med ungdomsledare/instruktörer!