Ungdomsverksamhet

Inom förbundet genomförs fem längre övningar per år, vilka följer Försvarsutbildarnas utbildningsgång för ungdomar. Varje utbildningssteg tar ett år att genomföra och startas på hösten och avslutas med en utbildningskontroll.

I Skaraborg bedrivs all försvarsungdomsverksamhet i Försvarsutbildarnas regi enligt överenskommelse med Hemvärnet och Försvarsmaktens utbildningsgrupp.

Syftet med ungdomsutbildningen är att informera om de olika möjligheterna till karriär i Försvarsmakten; kontinuerligt tjänstgörande soldat, tidvis tjänstgörande soldat, specialistofficer, officer, hemvärnssoldat eller specialist i Hemvärnet (ex sjukvårdare) . Verksamheten syftar också till att sprida information om det militära försvaret och samhällets krisberedskap.

För att delta i ungdomsverksamhet ska man ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och ha fyllt 15 år, men inte 21 samt inte ha påbörjat militär utbildning i någon form. För deltagare under 18 år fordras målsman godkännande.

Huvuddelen av ungdomsutbildningen genomförs vid någon av Försvarsmaktens utbildningsplatser i Skaraborg, men med ungdomsledare och instruktörer ur Försvarsutbildarna.

Tjejer är lika välkomna som killar!

Kontakt

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund
Frivillighuset, by 303
Skaraborgs regemente
Box 604
541 29 SKÖVDE

Telefon: 0500-46 59 85
E-post: skaraborg@forsvarsutbildarna.se