Försvarsutbildarna Skaraborg

Välkommen till Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, militärt som civilt.

Den frivilliga försvarsutbildningen i Skaraborg bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vår huvuduppgift gentemot Försvarsmakten är att rekrytera och utbilda sjukvårdspersonal, fältarbetspersonal och CBRN-personal till Hemvärnet.

Vi har även en aktiv ungdomsverksamhet.

Kontakt

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund
Frivillighuset, by 321
Skaraborgs regemente
Box 604
541 29 Skövde

Telefon: 0500-46 59 85
E-post: skaraborg@forsvarsutbildarna.se

Besöksadress: Klagstorps Herrgård, Frivillighuset, avtagsväg från Skultorp

Sociala medier

Facebook