Sydfronten

Reservofficersföreningen i Skåne ger ut programbladet Sydfronten vilket är ett programsamarbete med Svenska Flottans Reservofficersförbund/Malmökrets.

Sydfronten utkommer digitalt två (2) gånger per år (januari och augusti) med en upplaga på ca 350 exemplar.

Sydfronten årsprogram 2024