Genomförda aktiviteter

Kriget i Ukraina med övlt Joakim Paasikivi, Akademiska föreningen, Lund 2023-03-15

Reservofficersföreningen i Skåne genomför information om kriget i Ukraina med övlt Joakim Paasikivi från Försvarshögskolan på Akademiska förening i Lund i samarbete med LAOS.
Över 145 deltagare hörsammade inbjudan.
Föreningen nyinvesterade beachflaggor kom väl till pass.
Övlt Joakim Paasikivi, Försvarshögskolan
Övlt Joakim Paasikivi, Försvarshögskolan
Över 140 deltagare från Reservofficersföreningen i Skåne, LAOS, SFRO/M samt P7 deltog.
Över 140 deltagare från Reservofficersföreningen i Skåne, LAOS, SFRO/M samt P7 deltog.
Projektledaren från Reservofficersföreningen i Skåne kn Carl Ahlgren tillsammans med kvällens föredragshållare övlt Joakim Paasikivi.
Projektledaren från Reservofficersföreningen i Skåne kn Carl Ahlgren tillsammans med kvällens föredragshållare övlt Joakim Paasikivi.

Styrelsen tackar kn Carl Ahlgren för ett väl genomfört arrangemang.

_______________________________________________________________

Reservofficersföreningen i skånes 98:e ordinarie årsmöte, Höllviksnäs 2023-02-28.

Tisdagen den 28:e februari genomförde föreningen sitt 98:e ordinarie årsmöte med stadgeenliga ärenden. Deltog gjorde 27 medlemmar.
RiS pistolmästerskap 2022 blev Bertil Nilsson guldmedaljör, Kay-Åke Ohlsson silvermedaljör samt Johan K. Persson bronsmedaljör.
Mottagare av RiS förtjänstmedaljer tilldelades Mj Tomas Malm föreningens förtjänstmedalj i silver och kn Henrik Nellestrand föreningens förtjänstmedalj i Guld. Stort grattis och applåder mottog medaljörerna och pistolmästarna.

Efter årsmötet fick vi ett intressant föredrag med forskningsledare på FOI:s avdelning för Försvarsanalys RO/övlt Niklas Granholm.
Forskningsledare Niklas Granholm, Totalförsvarets Forskningsinstitut
När Ryssland förnyade sitt angrepp på Ukraina i februari 2022 påbörjades en marin del av kriget med tydliga operativa och strategiska effekter. Med fokus på kriget i landdomänen, har detta kommit i skymundan, trots att det har större betydelse än många föreställer sig. Hur har förloppet i sjökriget sett ut hittills? Vilka koncept, stridskrafter och tekniska system har använts? Vad kan man säga om utfallet så här långt? Vilka kan implikationerna vara för svensk del?
Ordförande tackade Niklas för ett mycket intressant föredrag och överräckte gåva från föreningen och Skånes Försvarsutbildningsförbund.
Styrelsen tackar alla deltagande medlemmar!