Förtroendevalda

Reservofficersföreningen i Skåne 2024 – 2025

Föreningens angelägenheter handläggs av styrelsen. Denna har sitt säte i Malmö och väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande jämte åtta (8) ledamöter samt två (2) adjungerade.

Styrelsen
 • Ordförande mj Jonas Stålhandske Palovaara (A)
 • V. ordf./skattmästare/skytteofficer kn Peter Vanlid (AMF)
 • Sekreterare lt Fredrik Pålsson (AMF)
 • Rekryteringsofficer kn Kenneth Adler (A)
 • Projektofficer mj Tomas Malm (A)
 • Projektofficer kn Carl Ahlgren (AMF)
 • Projektofficer kn Anders Ljung (AMF)
 • Projektofficer kn Hans Åkesson (A)
 • Projektofficer kn Carl Rafael Fredson (A)
 • Adjungerad biträdande skytteofficer kn Ulf Arkenljung (A)
 • Adjungerad SFRO/M* kn Johan Lindström (F)
REVISORER
 • Autoriserad revisor mj Mats Pålsson (A)
 • Lekmannarevisor kn Sten Humble (A)
 • Suppleant kn Carl Hallström (A)
 • Suppleant kn Ulf Arkenljung (A)
Valberedning
 • Ordförande kn Henrik Nellestrand (A)
 • Ledamot mj Richard Nicander (A)
 • Ledamot lt Lars Nifelhjelm (A)
Förtjänstteckennämnden
 • Ordförande mj Jonas Stålhandske Palovaara (A)
 • Ledamot kn Peter Vanlid (AMF)
 • Ledamot kn Kay-Åke Ohlsson (A)

*(SFRO/M = Svenska Flottans Reservofficersförbund/Malmökrets)
(A) Armén, (AMF) Amfibiekåren, (F) Flottan