Om oss

Reservofficersföreningen i Skåne

Postadress:

Reservofficersföreningen i Skåne
c/o mj Jonas Stålhandske Palovaara
Vegeholmsvägen 124
262 92 Ängelholm

MFFC – Malmö
Besöksadress:

Malmö Frivilligförsvarscentrum (MFFC), 2 vån.
Husie Kyrkoväg 70, 212 38 Malmö

Latitud: 55.582597 | Longitud: 13.084356
DMS: 55°34’57.4″N 13°05’03.6″E

Skjutbana:

Bödkaregårdens skjutbana
Flygfältsvägen 11, 212 39 Malmö

Kontaktuppgifter:

Hemsida: resoffskane.se
Medlemstelefon:
 040-49 49 78
E-post: staben@resoffskane.se
Sociala medier: Facebook

OrganisationFAKTA:

Organisationsnummer: 846501-7740
Bolagsform: Ideell förening
Datum för upprättande: 14.08.2000

Medlemskap

Medlemskap erhålls för person som erlagt officersexamen som reserv-, eller yrkesofficer inom Armén, Flygvapnet eller Marinen. Årsavgiften på 100 SEK betalas in till föreningens postgirokonto eller via Swish.

Medlemsavgift: 100:-/år
Postgiro:
3 86 90-4
Swish: 123 494 90 61

Föreningens syfte

Föreningen har till uppgift att genom övningar, föredrag, tävlingar m.m. bereda medlemmarna tillfälle att befästa och utvidga sina militära kunskaper och färdigheter. Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen som reservofficerare och verka för god sammanhållning mellan medlemmarna. Vidare skall föreningen verka för ett gott samarbete med likartade organisationer och sammanslutningar där Svenska Flottans Reservofficersförbund/Malmökrets (SFRO/M), Malmö Frivilligförsvarscentrum (MFFC), Skånes Försvarsutbildningsförbund samt Allmänna Försvarsföreningen (AFF) är de viktigaste.

sverof

Nationella förbundet Sverof organiserar elva lokalavdelningar runt om i landet där Reservofficersföreningen i Skåne ingår och är förbundets första anslutna lokala förening och förbundets näst äldsta samt landets nästa största lokalavdelning.

Till Sverof

Reservofficerarna

Förbundet Reservofficerarna är en aktiv facklig part som företräder landets reservofficerare gentemot arbetsgivaren Försvarsmakten. Som medlem i Sverof och SFRO* får du både stöd och rådgivning när du behöver det. Genom vår tidning Reservofficeren och hemsidan får du viktig information.

Förbundet Reservofficerarna är medlem i SACO och OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd i vilket även Officersförbundet ingår).

(* Svenska Flottans Reservofficersförbund)

Till Reservofficerarna