Styrelsen

Styrelsen för Försvarsutbildarna Helsingborg 2022

Föreningsordförande Johan Andreé Min e-post
Styrelseordförande Mats Larsson Mobil 070-888 32 98 Min e-post
Vice styrelseordförande Michael Bengtsson Mobil 070-639 41 41 Min e-post
Sekreterare Leo-Mikael Zallin Min e-post
Kassör Tomas Malm Min e-post
Ungdomsledare Emil Pettersson Mobil 0736-63 79 45 Min e-post
Ledamot Christer Jönsson Mobil 0730-22 60 72 Min e-post
Ledamot Magnus Persson Mobil 070 – 338 83 61
Ledamot Mikael Kindahl Mobil 070 – 897 52 09
Ledamot Magnus Mellgren Mobil 070 – 509 23 23
Ledamot Valentin Blåholtz
Klubbmästare Michael Bengtsson