Försvarsungdom Helsingborg

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet finns i hela landet och riktar sig till dig mellan 15-20 år. Vi erbjuder dig kunskap, gemenskap och utmaningar inom både försvar och krisberedskap. Basen i vår verksamhet är våra lokala aktiviteter på måndagar men vi har även större samlingar på helger och vid lov.

Är du intresserad av Försvarsmakten och samhällets krisberedskap?
Vill du lära dig hur du tar hand om dig själv och dina kamrater i naturen?
Då passar vår ungdomsverksamhet dig perfekt!

Vårt utbildningsprogram är omfattande och ger dig en allsidig utbildning inom ett flertal olika teman som t ex:
• Sambandstjänst/signalering
• Grunderna i överlevnad
• Sjukvård
• Spaning
• Vapenutbildning/skjutning
• Orientering
• Förläggningstjänst
• Exercis
• Fysmarsch/Du & gruppen

Du börjar med att utrusta dig på Södra Skånska Regementet P 7 och genomföra en introduktion där du får en god bild av Försvarsmakten och Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet. Här får du också uppleva många aktiviteter tillsammans med andra försvarsungdomar.

Därefter får du en grundläggande utbildning för att uppnå viktiga kunskaper och färdigheter inom sjukvårdstjänst, skjutning, fysisk träning/idrott, militär utrustning mm.

Förutom en årlig medlemsavgift är det kostnadsfritt att delta i vår verksamhet. Du får låna den utrustning som behövs och som medlem är du också försäkrad under utbildning hos oss.

För mer information om vår ungdomsverksamhet, kontakta vår ungdomsledare Emil Pettersson, emil.jonathan.pettersson@gmail.com eller helsingborg@forsvarsutbildarna.se

2017