Försvarsutbildarna Kronoberg

Välkommen till Försvarsutbildarna Kronoberg! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, såväl militärt som civilt. Den frivilliga försvarsutbildningen i Kronoberg bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

kontakt

Kronobergs Försvarsutbildningsförbund
c/o Örjan Wilhelmsson
Linnégatan 27
360 51 Hovmantorp

E-post: kronoberg@forsvarsutbildarna.se