Försvarsutbildarna Kronoberg

Välkommen till Försvarsutbildarna Kronoberg! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning samt kompetensutveckling av frivilliga.

KORT HISTORIK

Kronobergs Försvarsutbildningsförbund bildades den 28 maj 1921 under namnet Kronobergs Inskrivningsområdes Landstormsförbund. Organisationens huvudsakliga uppgift var lokalförsvar.

Tidigt identifierades att både män och kvinnor behövdes vid försvaret av Kronoberg med följdeffekten att 1926 startades en kvinnlig landstormförening inom förbundet. De kvinnliga medlemmarna integrerades omedelbart i förbanden. (Noterbart är att dylika inträffade 84 år innan värnplikten blev könsneutral.)

Den 4 juni 1943 fastställde Kungl Maj:t grundstadgar för Centralförbundet för befälsutbildning (CFB), vars främsta uppgift var att bedriva frivillig befälsutbildning. Namnet ändrades på förbundet till Kronobergs Frivilliga Befälsutbildningsförbund (Kronobergs FBU-förbund).

Namnet justerades sedermera den 1 januari 2006 till Svenska Försvarsutbildningsförbundet vartefter nuvarande namnet Kronobergs Försvarsutbildningsförbund fastställdes.

För dig som vill veta mer om Försvarsutbildarnas historia, tag del av nedanstående film på youtube (tillhandahållen av Försvarsmakten).

AKTUELL VERKSAMHET

Syftet med förbundets utbildningar är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, såväl militärt som civilt. Vår verksamhet bekostas huvudsakligen med statsmedel.

Inom länet stödjer förbundet bl.a. Kalmar och Kronobergsgruppen (KRAG) med utbildning- samt rekrytering till Försvarsmakten.

I Kronoberg bedrivs även utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan aktiviteter sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bl.a. genom att öka hushållens motståndskraft i länet via utbildning i självskyddskonceptet ”För Din Säkerhet/FDS” och rekrytering av personal till totalförsvaret. Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) stödjer också förbundet med aktiviteter som förstärker det kognitiva motståndet mot otillbörliga påverkansoperationer.

Förordningen om frivillig försvarsverksamhet (1994:524) inkluderar även skyldigheter, såsom att vi följer Försvarsmaktens värdegrund.

Kronobergs Försvarsutbildningsförbund är också medlemmar i Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) och Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).

Förbundet bedriver både vuxen- och ungdomsverksamhet (Kronobergs försvarsungdom).

Våra aktiviteter annonseras via medlemsutskick.

BLI MEDLEM I KRONOBERGS FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUND

Förstärk försvarsviljan och samhällets motståndskraft i Kronoberg. Ansök om medlemskap i Kronobergs Försvarsutbildningsförbund.

Medlemsavgift för 2024 är 100kr vuxen och 10kr ungdom (ej fyllda 18 år). Inbetalas efter genomförd medlemsansökan, till plusgirot 184892-8. Vid inbetalning: ange namn, personnummer och ”avgift 2024”.

kontakt

Kronobergs Försvarsutbildningsförbund
c/o Jani Korkeamaa
Riddaregatan 39
352 36 VÄXJÖ.

E-post: kronoberg@forsvarsutbildarna.se

Telefon: 070-617 85 60

Plusgirokonto: 184892-8

SWISH-medlemsavgift: 123-094 61 29

Organisationsnummer: 829501-1939 (associationsform ideell förening).

Kontaktperson vuxen- och ungdomsverksamhet (utbildningsledare vuxen och ungdom):

Patrik Persson
Sunnerbogatan 33
287 32 STRÖMSNÄSBRUK

E-post: Patrik.persson@forsvarsutbildarna.se

Telefon: 070-662 15 16

Kontaktperson för rekrytering mot civila och militära bemanningsuppdrag:

Göran Svensson

E-post: Goran.svensson@forsvarsutbildarna.se

Kontaktperson För Din Säkerhet/FDS (bokning av kostnadsfria presentationer om hemskydd):

Svante Karlsson

E-post: Svante.karlsson@forsvarsutbildarna.se


FÖRBUNDSLEDNING
Förbundsordförande: Monica Haider
Förbundsstyrelseordförande/vice förbundsordförande: Johan Nyström


ARBETSUTSKOTTET 
Förbundsstyrelseordförande: Johan Nyström
Förbundssekreterare: Jani Kokeamaa
Förbundskassör: Patrik Persson


VALBEREDNINGEN
Valberedningens ordförande: Roland Axelzon