Sunnerboförening

Sunnerboförening bedriver bl.a. skytteverksamhet som stöd till Försvarsmaktens förband och totalförsvaret. Föreningen har även ungdomsverksamhet.

Sunnerboförening har sitt ursprung i Sunnerbo Landstormsförening som bildades 1933.

Föreningen har tillgång till militärskjutbana, Strömsnäsbruks skjutbana, för handeldvapen på skjutavstånd upp till 300m.

Föreningen har säte i Ljungby, en egen styrelse och associationsform som ideell förening.

Sunnerboförening kontaktas genom förbundet.

Medlemsavgiften för Sunnerboförening 2023 är 100kr/året för vuxen och 10kr/året för ungdomsmedlemmar.


Organisationsnummer: 802519-9640


Bankgiro: 5468-6605

(Ljungby Försvarsutbildningsförening)