UNGDOMSVERKSAMHET

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet (Försvarsungdom) genomförs enligt särskilda bestämmelser och direktiv från Försvarsmakten samt MSB m.fl. Verksamheten inkluderar utvalda aktiviteter, både studiebesök, teori och praktik, med avsikt att upplysa deltagarna om Försvarsmakten och totalförsvaret, samt utveckla deltagarnas fysiska prestationsförmåga. Aktiviteterna är kostnadsfria. Stridsutbildning får inte förekomma inom ungdomsverksamheten.

Ungdomsverksamhet 2023

Försvarsungdoms verksamheten inom Kronobergs Försvarsutbildningsförbund är planerad tillsammans med bl.a. KRAG och Marinbasen, samt andra frivilliga försvarsorganisationer. Samordningen syftar till resursoptimering.

Verksamhetsplatserna varierar för att deltagarna ska få möjligheten till ett bredare perspektiv på Försvarsmakten och totalförsvaret, både tematiskt och geografiskt.

Kontakta utbildningsansvarig ungdomsverksamhet Patrik Persson för mer information om deltagande.

Se preliminär planering nedan. Kallelse med detaljerad information skickas till deltagare.

Vecka

Dag/Helg

Verksamhet

Plats

3

Lördag

Karttjänst

Växjö/Räppe

4

Fredag – Söndag

Baskurs, Sambandstjänst 1 & 2, Värdegrund, Idrott & friskvård.

Eksjö

6

Lördag

Förläggningstjänst

Strömsnäsbruk

9

Fredag – Söndag

Försvarsmedicin 1, Förläggningstjänst 1

Eventuellt i Borås/ Eksjö

11

Lördag

Spaning och Underrättelse

Strömsnäsbruk

12

Fredag – Söndag

Vapentjänst 1, Militärt uppträdande

Eksjö

15

Fredag – Söndag

Vapentjänst 2, Försvarsmedicin 2, Idrott & friskvård

Skillingaryd

16

Lördag

TTU genomgång/ HVSS träning

Växjö/Räppe

20

Fredag – Söndag

(Intro) Vapentjänst 1, Vapentjänst 2, Vapentjänst 3, Vapentjänst 4

Kosta

22

Lördag

Avslutning eventuellt med Norra Småland

Plats ESO

30

Fredag – Söndag

Baskurs/ ev vapentjänst 2

Eksjö

31

Fredag – Söndag

HVSS träning

Borås

32

Lördag

Hundtjänst eventuellt totalförsvarsinformation

Växjö/Räppe

34

Fredag – Söndag

Terrängtjänst 1, Samhällets krishanteringssystem, Utbildningsmetodik 2

Eksjö

36

Fredag – Söndag

Försvarsmedicin 1&2

Kosta

39

Fredag – Söndag

Spaning & Underrättelsetjänst 1, Spaning & Underrättelsetjänst 2, Strimma övernattning i fält

Borås

41

Fredag – Söndag

Vapentjänst 1, Vapentjänst 2, Idrott & friskvård

Skillingaryd

42

Lördag

Förberedelser inför Lövhög

Räppe

43

Fredag – Söndag

Lövhög

Skillingaryd/Eksjö

44

Måndag – ndag

Lövhög

Skillingaryd/Eksjö

46

Lördag

ESO

Strömsnäsbruk

47

Fredag – Söndag

CBRN1, CBRN2, Militärt uppträdande

Skillingaryd

48

Lördag

Hundtjänst

Växjö/Räppe

49

Lördag

ESO

Växjö/Räppe

50

Lördag

Avslutning

Växjö/Räppe eventuellt tillsammans med Norra Småland