GÅVOR, DONATIONER OCH TESTAMENTEN

Det finns möjlighet för både privatpersoner och organisationer att stödja förbundet med gåvor.

Gåvor, donationer och testamenten

Kronobergs Försvarsutbildningsförbund finansieras genom medlemsavgifter och statliga medel tilldelade via Försvarsmakten med stöd av förordningen om frivillig försvarsverksamhet (SFS 1994:524).

Förbundet tar också emot olika gåvor, både pengar, varor och tjänster, som stöd till motståndskraft och försvarsviljan i Kronoberg län. En gåva till förbundet stärker totalförsvaret i länet.

Exempel på gåvor kan vara:

– Donationer från privatpersoner eller organisationer
– Testamente
– Minnesgåvor för att hedra en framliden
– Aktieutdelning
– Sponsring i samband med aktiviteter

Inbetalningen sker via förbundets postgironummer. Ange att det rör sig om en gåva. Vi tar emot gåvor från både privatpersoner och organisationer.

Vårt varmaste tack till dig som stödjer totalförsvaret i länet!

Plusgirokonto: 184892-8