VERKSAMHET I BILDER

Här publiceras utvalda bilder från förbundets vuxen och ungdomsverksamhet. De medverkade har i förekommande fall medgivit publicering på förbundets medier.

220819 Försvarsupplysning i samband med Karl-Oskardagarna i Växjö.

221217 Försvarsupplysning och julavslutning i Växjö. Medaljering av medlemmar, som skjutits upp pga. pandemin. En väldigt gammal skylt återlämnades till förbundet.

230401 Medaljörer vid årsstämman i Växjö. För värdefulla insatser som ökar Kronobergs motståndskraft och försvarsvilja.

230401 Prova-på-skytte för medlemmar med Magnumrevolver och Glockpistol, på Lövåsens skjutbana.

230516 Representanter mottager en fana av landshövdingen, från Stiftelsen Sveriges Nationaldag, som del av förbundets 100 års jubileum.

230819 Försvarsupplysning och rekrytering av medlemmar under Karl-Oskardagarn i Växjö.

230922-23 Ungdomsverksamhet. Förläggningstjänst i Strömsnäsbruk med övernattning.

230927 Totalförsvarsinformation för Alvesta kommun, heldag. Förbundet genomför presentationer utan kostnad arrangörerna.


230928 presentation ”För Din Säkerhet!” (FDS), Strömsnäsbruk. Förbundet genomför FDS utbildningspass, utan kostnad för arrangören. Avsikten är öka hushållens motståndskraft.

230930  Totalförsvarsinformation och presentationer i Växjö under krisberedskapsveckan i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen (AFF). Arrangerat av Växjö kommun.

231001 Ungdomsverksamhet i Strömsnäsbruk. Studiebesök på Försvarsmaktsövning med bl.a. bevakningstjänst.

231027-29 Höstkonferens på Falsterbo kursgård. Redovisning av antalet befattningar som FöUtb fyllt med medarbetare t o m 231027. Utöver redovisat underlag har ett stort antal skyddsvakter rekryterats och utbildats.

231110-231111 Styrelseutveckling och samverkan med MR S samt Frivilliga Automobilklubben (FAK). Inkluderade planering för 2024.


231202
Prova-på-skytte med magnum revolver, AR-15, hagelgevär och prickskyttevapen. Populär medlemsaktivitet och bra för den som funderar på att genomföra militär grundutbildning.