FÖRBUNDSSTYRELSE OCH LEDNING

Förbundsstämman utser bl.a. en förbundsstyrelse (FS) som leder förbundets verksamhet mellan årsstämmorna. Förbundsstämman utser också revisorer och valberedning, som föreslår vilka medlemmar som ska ingå i FS samt väljas vid nästkommande stämma. Inom FS utses befattningshavare för olika sakområden. Vid behov beslutar FS om adjungering av experter.

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Förbundsordförande: Monica Haider
Vice förbundsordförande och Förbundsstyrelseordförande: Johan Nyström
Förbundssekreterare: Magnus Nord
Förbundskassör: Patrik Persson
Styrelseledamot: Per-Erik Laksjö
Styrelseledamot: Göran Svensson
Styrelseledamot: Linda Kazmiercak
Suppleant: Peter Langerbeck
Suppleant: Mattias Jacobsson
Suppleant: Annika Sand
Suppleant: Micko Björk
Suppleant: Jani Korkeamaa


NYCKELBEFATTNINGAR

Utbildningsledare vuxen: Patrik Persson
Utbildningsledare ungdom: Patrik Persson
Rekryteringssamordnare: Göran Svensson
Samordning totalförsvaret: Linda Kazmiercak
FDS-ansvarig: Peter Langerbeck
Samordning av medlemsvård: Magnus Nord
Valberedningens ordförande: Roland Axelzon
Valberedningen ledamot: Yngve Jacobsson
Valberedningen ledamot: Nedin Becirbegovic
Revisor 1: Roland Lilja
Revisor 2: Thomas Hajas
Revisor ersättare: Urban Ahlm
Ordf medaljutskottet: Johan Nyström