Utrustning/materielkort

Om behov uppstår ska förband stödja marschdeltagare med personlig utrustning och eventuell grupputrustning inför Nijmegen.

  • Civil klädsel ska bäras under resan till och från Nijmegen.
  • Marschen genomförs i fältstridsdräkt (se uniformsreglementet).
  • Grupper ska vara likformigt utrustade under marschen.

Endast deltagare som tidigare inte har någon utrustning kan låna utrustning.

Lånet är tidsbegränsat och ska återlämnas omgående. Utrustningskortet måste skrivas på av närmaste utbildningsgrupp (Försvarsmakten), alternativt behörig på förband, innan utrustning kan hämtas ut.

Materielen utkvitteras vid närmaste förband som har tillgång till materielförråd.

Viss utrustning kan komma att konstateras som bristvara, varvid kontroll hos respektive utlämningsställe bör ske i särskild ordning, vilket ligger under den enskilde deltagarens ansvar.

Vid frågor kontakta Lennart Lundberg: 0733-18 72 63 / lennart.lundberg@forsvarsutbildarna.se

Delegationsorder avseende bärande av personlig utrustning under Nijmegenmarschen

Erfarenheter från tidigare marscher har visat att alla deltagare inte återfunnit Försvarsmaktens uniformsbestämmelser på Internet.

Detta har resulterat i vissa oklarheter vad gäller uppträdande i uniform på ett reglementerat sätt.

Denna order har därför utformats för att både den enskilde gångaren och marschgrupperna ska kunna bära uniformen på ett reglementerat sätt under marschen.