Nijmegen

Vi samordnar det svenska militära deltagandet i Nijmegenmarschen och kortfattat kan detta arrangemang beskrivas som en marsch på 16 mil som ska genomföras under fyra dagar.

Information om Nijmegen

Marschdagar 2022 är 19-22 juli.

Ca 45 000 personer går marschen, varav ca 5 000 är militär personal, från många olika länder. Dessa bor tillsammans i militärförläggningen Camp Heumensoord.

Vi deltar med ca 350 personer som går i uniform. Samarbetet mellan delegationerna från Sverige, Norge, Danmark och Finland är väl utvecklat. Syftet med det nordiska samarbetet är att öka den nordiska gemenskapen.

Vår målsättning är att:

 • Ge personal ur Försvarsmakten en möjlighet att få en introduktion i internationell tjänst
 • Ge personal ur Försvarsmakten kunskap och förmåga att genomföra förflyttning till fots i grupp på ett sådant sätt att gruppen direkt efter genomförd marsch kan påbörja ny uppgift
 • Ge gruppchefer övning i tillämpat ledarskap
 • Stärka deltagarnas fysik
 • Genomföra stabs- och underhållstjänst tillsammans med andra nationer
 • Ge andra nationer en positiv bild av personal från den svenska Försvarsmakten
 • Huvuddelen av deltagarna ingår i en marschgrupp


Kortfattad information:

 • Du ska ha en anknytning till Försvarsmakten eller en frivillig försvarsorganisation och vara minst 18 år
 • Du betalar en anmälningsavgift samt kostnad för resa
 • Antingen går man i grupp eller som individuell gångare
 • Marschen är fysiskt påfrestande och kräver mycket träning i förväg
 • Medaljen som erhålls får bäras till svensk uniform
 • Som marschdeltagare i den svenska militära delegationen accepterar du och följer Försvarsmaktens värdegrund

Frågor om marschen?

Allmänna frågor:
Försvarsutbildarnas Kansli
Tel: 08-587 742 20
E-post: nijmegen@forsvarsutbildarna.se

Marschträning och utrustning:
Lennart Lundberg
E-post: lennart.lundberg@forsvarsutbildarna.se

Sociala medier

Länkar