Nijmegen

Vi samordnar det svenska militära deltagandet i Nijmegenmarschen och kortfattat kan detta arrangemang beskrivas som en marsch på 16 mil som ska genomföras under fyra dagar.

information om nijmegen 2021

Marschvänner!

Det svenska militära deltagandet i Nijmegenmarschen 2021 är inställt.

Försvarsutbildarna har under hela hösten 2020 varit i nära kontakt med högkvarteret och DE4DAAGSE (den holländska arrangörsorganisationen) för att se om det finns lösningar för ett deltagande 2021. Tyvärr är vi enade om att med den osäkerhet som råder och med eventuella vidare restriktioner avseende sjukvård, deltagarantal, förläggning och om marschen överhuvudtaget genomförs, har Försvarsmakten i dialog med Försvarsutbildarna beslutat att ställa in deltagandet för Svenska Nijmegendelegationen 2021.

Med detta sagt hoppas vi världen är stabilare 2022 då vi avser att återuppta deltagandet. Uppmaningen till er alla är att fortsätta marschträna på CORONA-anpassat sätt!

Svenska Nijmegendelegationen

SC/tjf Delegationschef Kn Sven Samuelsson

 

Information om Nijmegen

Ca 45 000 personer går marschen, varav ca 5 000 är militär personal, från många olika länder. Dessa bor tillsammans i militärförläggningen Camp Heumensoord.

Vi deltar med ca 350 personer som går i uniform. Samarbetet mellan delegationerna från Sverige, Norge, Danmark och Finland är väl utvecklat. Syftet med det nordiska samarbetet är att öka den nordiska gemenskapen.

Vår målsättning är att:

 • Ge personal ur Försvarsmakten en möjlighet att få en introduktion i internationell tjänst
 • Ge personal ur Försvarsmakten kunskap och förmåga att genomföra förflyttning till fots i grupp på ett sådant sätt att gruppen direkt efter genomförd marsch kan påbörja ny uppgift
 • Ge gruppchefer övning i tillämpat ledarskap
 • Stärka deltagarnas fysik
 • Genomföra stabs- och underhållstjänst tillsammans med andra nationer
 • Ge andra nationer en positiv bild av personal från den svenska Försvarsmakten
 • Huvuddelen av deltagarna ingår i en marschgrupp


Kortfattad information:

 • Du ska ha en anknytning till Försvarsmakten eller en frivillig försvarsorganisation och vara minst 18 år
 • Du betalar en anmälningsavgift samt kostnad för resa
 • Antingen går man i grupp eller som individuell gångare
 • Marschen är fysiskt påfrestande och kräver mycket träning i förväg
 • Medaljen som erhålls får bäras till svensk uniform
 • Som marschdeltagare i den svenska militära delegationen accepterar du och följer Försvarsmaktens värdegrund

Frågor om marschen?

Allmänna frågor:
Försvarsutbildarnas Kansli
Tel: 08-587 742 20
E-post: nijmegen@forsvarsutbildarna.se

Marschträning och utrustning:
Lennart Lundberg
E-post: lennart.lundberg@forsvarsutbildarna.se

Sociala medier

Länkar