Bestämmelser Nijmegen

Deltagare

Delegationens storlek är begränsad till 350 gångare.

Deltagare ska ha en anknytning till Försvarsmakten eller en frivillig försvarsorganisation och vara minst 18 år, det vill säga född före 2004-07-18.

Det är möjligt att anmäla sig som individuell gångare från det år man fyller 26 år.

Grupper

Antal platser för gruppdeltagare är 279 st.

Alla deltagare i gruppen får en individuell medalj.
Om inte mer än 10% av gruppens gångare avbryter marschen får gruppen en gemensam gruppmedalj.

Marschgrupper måste hålla ihop under marschvägen och passera kontroller utmed vägen samt målgång tillsammans. Om någon avviker från gruppen under marschvägen kan denne diskvalificeras.

Antal grupper och platsfördelning

Delegationen har plats för 17 grupper med 15 gångare per grupp inkl gruppchef.

Val av vilka grupper som får plats görs via lottning av delegationen.

Platsfördelning inom grupperna ansvarar respektive gruppchef för.

Öppen grupp

Delegationen har plats för en Öppen grupp med 24 gångare inkl gruppchef.

Platser i Öppen grupp tilldelas utifrån principen ”först till kvarn”.

Gruppchef för Öppen grupp utses av delegationen.

Gruppchef

För att vara gruppchef och anmäla en grupp till Nijmegen ska man uppfylla kriterier enligt dokument nedan.

Gruppchef som delegationen anser inte når upp till satta kriterier diskvalificeras från lottningen.

Befattningsbeskrivning gruppchef Nijmegen

Reserver

Reserver tas i första hand inom egen grupp efter gruppchefens bestämmande och i dialog med delegationen.

Grupper som inte har några reserver (eller om de tar slut) måste, efter dialog med delegationsledningen, ta emot reserver från andra grupper om gruppens deltagarantal hamnar under 13.

Ovanstående syftar till att förhindra risken att grupper kan bli diskvalificerade av 4Daagse om det är för få deltagare i gruppen.

Individuella gångare

Delegationen har 71 platser för individuella gångare.

20 platser fördelas enligt delegationens bestämmande.

Reserver

Reserver tas ut enligt principen ”först till kvarn” vad gäller datum för anmälan.

Om reserver tar slut och lediga platser finns tillgängliga kan platserna erbjudas till reserver på gruppdeltagarlistan.

CYKELORDONNANSER

Delegationen har plats för 17 cykelordonnanser, en per grupp.

Gruppchef ansvarar för att rekrytera cykelordonnans till egen grupp.

Anmälan

Bestämmelser för anmälan, tidpunkter och fördelning av platser, se Anmälan.

Reserver

De som inte får en ordinarie plats får en reservbekräftelse. Det innebär att man står på en reservlista med chans på en plats om det blir återbud.
Den som inte har möjlighet att stå på reservlistan bör avanmäla sig hos delegationen omgående.

Reserver som inte får en plats får tillbaka hela anmälningsavgiften samt ev. inbetald transportavgift.

Avanmälan till marschen samt återbetalning

Fram till 1/4 återbetalas hela anmälningsavgiften inkl ev. avgift för busstransport vid återbud till marschen för ordinarie deltagare.

Från 2/4 sker ingen återbetalning alls (med undantag för reserver enligt ovan).

För att avsäga sig sin plats och få återbetalning, skicka ett mail till nijmegen@forsvarsutbildarna.se med namn och referensnummer alt personnummer.

Återbetalning sker till det Swish-konto som användes vid inbetalning av anmälningsavgiften.

20 juni fastställs deltagarlistan för den svenska delegationen och efter det får inga ändringar göras gällande deltagare.

Kostnader

Anmälningsavgiften för gångare är 4900 kr.

Anmälningsavgiften för cykelordonnanser är 3900 kr.

Inbetalning av anmälningsavgift och eventuell busstransport görs via Swish i samband med anmälan till marschen. Betalning ska därmed ske i direkt anslutning till anmälan och inte senare via bankgiro. Vi tar inte emot betalning på annat sätt.

OBS! Kontrollera din beloppsgräns på Swish. Standard är 3000 kr per vecka. Via din internetbank eller app kan du ändra maxgränsen.

I anmälningsavgiften ingår följande:
  • Anmälningsavgift CVM (logi från söndag till lördag samt måltider från söndag middag till lördag frukost)
  • 4Daagse (startavgift och medalj för gångare)
  • Rastplats (service med dryck, frukt och viss mat samt begränsad sjukvård på de skandinaviska rastplatserna)
  • Administrativ kostnad (inkl en t-shirt och ett tygmärke)

camp heumensoord

Samtliga militära deltagare bor på Camp Heumensoord. Inga andra alternativ är tillåtet.

Transporter

Se Transporter för mer information.

Utrustning

Se Utrustning/Materielkort för mer information.

Marschträning/marschprov

Se Marschträning/Marschprov för mer information

packning

Män från det år man fyller 19 till det år man fyller 49 ska bära 10 kg packning.
Sopsäckar eller motsv. för sand medtas av den enskilde deltagaren. Sand tillhandahålls på campen.

start/kontrollbevis

Marschdeltagarna tilldelas någon form av personligt start-/kontrollbevis. Detta ska bäras enligt arrangörens bestämmelser.

sjukvård

Åk inte till Nijmegen med någon typ av skada. Delegationen har inte de sjukvårdsresurser som krävs för det.

Om du på grund av skada eller sjukdom behöver besöka allmän sjukvård i Nijmegen bör du ha det Europeiska sjukförsäkringskortet med dig (beställ det därför i god tid via Försäkringskassan).