Anmälan Nijmegen

  • Anmälan görs via hemsidan. Vi tar inte emot anmälningar på annat sätt.
  • Anmälningsavgiften och eventuell bokning av busstransport ska betalas i samband med anmälan via Swish. Vi tar inte emot betalningar på annat sätt.
  • OBS! Kontrollera din beloppsgräns på Swish. Standard är 3000 kr per vecka. Via din internetbank eller app kan du ändra maxgränsen tillfälligt. Gör detta innan anmälan.
  • Det går endast att anmäla sig en gång. Den som anmäler sig som gruppdeltagare kan därmed inte anmäla sig igen som individuell gångare.
  • Det är inte möjligt att anmäla sig både militärt och civilt. Militära deltagare som har gjort en civil anmälan (oavsett om man fått en plats eller inte) diskvalificeras av 4Daagse.
  • Den som har genomfört marschen tidigare har fått ett registreringsnummer av 4Daagse. Det numret är obligatoriskt att ange vid anmälan till marschen. Delegationen har inte tillgång till registreringsnumret utan det måste du själv ta reda på via My four days.
  • Då ”My four days” verkar vara under omarbetning på 4Daagse hemsida så kan man använda bifogad länk för att få sitt registreringsnummer:
    https://forms.4daagse.nl/forgot-registration-number
  • Det går inte att använda Internet Explorer som webbläsare vid anmälan till marschen! Programvaran för Internet Explorer stödjer inte dagens system och hemsidor. Vi rekommenderar Firefox, Chrome, Edge eller Safari.

LÄNK FÖR ANMÄLAN NIJMEGEN 2024

Den svenska delegationen är fulltecknad. Det går fortfarande att göra en anmälan men då blir det som reserv.

anmälan Grupper

Dokument
Anmälningsförfarande och tidpunkter

Senast 29 januari
Gruppchef skickar in blankett för gruppansökan.

Observera att tillsammans med ansökningsblanketten ska även en deltagarlista samt ett träningsprogram bifogas, annars är ansökan inte giltig.

31 januari-2 februari
Lottning sker av vilka grupper som får plats.
Resultat av lottningen mejlas ut till samtliga anmälda gruppchefer.

Gruppchefer för de lottade grupperna får en egen anmälningskod, som ska spridas till gruppmedlemmarna så de kan anmäla sig via hemsidan.

5 februari, kl 09.00
Anmälan för gruppdeltagare (inkl cykelordonnanser) och gruppchefer öppnas.

Från 26 februari
Anmälningar till grupperna ska vara klara.
Gruppchef för resp. grupp får en lista på vilka som anmält sig till gruppen.

Det är gruppchefens ansvar att ange vilka som fått en ordinarie plats resp. reservplats om grupper har fler än 15 deltagare.

Senast 5 mars 
Gruppchef för resp. grupp skickar tillbaka en lista till delegationen med fördelning av ordinarie resp. reservplatser, om gruppen har fler än 15 anmälda deltagare.

Från 11 mars
En slutbekräftelse alt reservbekräftelse skickas ut till samtliga gruppdeltagare samt cykelordonnanser.

Öppen grupp

28 februari, kl 09.00
Anmälan öppnas.

Platser fördelas enligt ”först till kvarn”.

anmälan Individuella gångare

Anmälningsförfarande och tidpunkter

28 februari, kl 09.00
Anmälan öppnas.

De 50 först anmälda får en ordinarie plats, övriga anmälda blir reserver.

Delegationen fördelar vid ett senare tillfälle 20 extra ordinarie platser.

anmälan Cykelordonnanser

Anmälningsförfarande och tidpunkter

5 februari, kl 09.00
Anmälan öppnas.

Cykelordonnanser anmäler sig till sin grupp via anmälningskod i samråd med gruppchef. Delegationen fördelar inga cykelordonnanser till grupperna.

Övriga tidpunkter och bestämmelser är enligt Grupper ovan.