Marschträning/marschprov

Inför Nijmegenmarschen är förberedelser och träning väldigt viktigt. Nedan finns information och tips om lämplig träning.

Den som deltar i Nijmegenmarschen förbinder sig, i och med anmälan, att genomföra ett marschprov.

Provet ska omfatta minst 80 km marsch och ska genomföras inom två dygn om etapper på 40+40 km.

Ansvaret för genomförande av marschprov åvilar den enskilde deltagaren men bör om möjligt ske i grupp.

Vissa anordnade marscher uppfyller kraven för marschprov.

Marschdeltagaren bör dessutom ha tränat totalt minst 400 km i marschsträckor över 30 km.

träningstips

Börja träna i god tid med kortare sträckor i början, ca 15 km, på asfalt. Öka efterhand sträckorna och träna gärna flera dagar i rad.

Det är viktigt att inte fuska med vikten på ryggsäcken under träningen.

De som går för första gången ska gå 400 km, övriga kan träna mindre eftersom de har ett mentalt försprång (vet hur det ska kännas respektive inte kännas).

Som bra träning räknas också cykling och då framförallt om man har clips på pedalerna så att man kan ”dra” mer än vad man trampar.

För övrigt gäller att allmän god kondition (löpning/simning/bollsporter) är bra.

Lämplig utrustning under träning:

  • Uniform m/90
  • Ryggsäck lastad med minst 10 kg (endast för män från det år man fyller 19 till det år man fyller 49 år)
  • Fylld vattenflaska, ombyte strumpor
  • Fotvårdsprodukter, medtages av var och en
  • Smörgåsar, dryck, ev. termos

Marschtips

En rutinerad marschdeltagare vill dela med sig av sina marschtips och vilken extra utrustning som är bra att ha med sig.

TEJPNING AV FÖTTER

Nedan är länkar till LGs tejpskola med tips på hur man tejpar fötterna vid längre marscher.

Varning för användande av kolofoniuminnehållande tejp

Försvarsmakten har tagit beslut om att förbjuda användande av kolofoniuminnehållande tejp (tex. Optiplaste C och Leukoplast) då det har gett allvarliga allergiska reaktioner.

Vi uppmanar därför samtliga gångare att inte använda tejp som innehåller detta ämne.

Träningsmarscher

Runt om i landet anordnas marscher som är utmärkta som träning och förberedelse inför Nijmegen.

Nedan hittar du länkar till några av dessa.