Marschträning/marschprov

Inför Nijmegenmarschen är förberedelser och träning väldigt viktigt. Nedan finns information och tips om lämplig träning.

Den som genomför sitt första deltagande i Nijmegenmarschen förbinder sig, i och med anmälan, att före den 19 juni genomföra ett marschprov.

Provet ska omfatta minst 80 km marsch och ska genomföras inom två dygn om etapper på 40+40 km.

Ansvaret för genomförande av marschprov åvilar den enskilde deltagaren men bör om möjligt ske i grupp.

Vissa anordnade marscher uppfyller kraven för marschprov.

Marschdeltagaren bör dessutom ha tränat totalt minst 400 km i marschsträckor över 30 km.

träningstips

Träna få långa pass (2×40 km) med packning på asfalt.

Det är viktigt att inte fuska med vikten på ryggsäcken under träningen.

De som går för första gången ska gå 400 km, övriga kan träna mindre eftersom de har ett mentalt försprång (vet hur det ska kännas respektive inte kännas).

Som bra träning räknas också cykling och då framförallt om man har clips på pedalerna så att man kan ”dra” mer än vad man trampar.

För övrigt gäller att allmän god kondition (löpning/simning/bollsporter) är bra.

Lämplig utrustning under träning:

  • Uniform m/90
  • Ryggsäck lastad med minst 10 kg (endast för män under 50 år)
  • Fylld vattenflaska, ombyte strumpor
  • Fotvårdsgrejor, medtages av var och en
  • Smörgåsar, dryck, ev. termos

Marschtips

En rutinerad marschdeltagare vill dela med sig av sina marschtips och vilken extra utrustning som är bra att ha med sig. Se dokument nedan.

Nijmegenmarschen är ingen söndagspromenad
Nijmegenmarschen – extra utrustning

Marschprov

Försvarsutbildarna sponsrar deltagande i ett antal svenska marscher i syfte att deltagare i Nijmegenmarschen ska ha genomfört marschprov. Vi vill på detta sätt förhoppningsvis minska antalet avbrutna deltagare i Nijmegen.

Försvarsutbildarna sponsrar deltagaren med 150 kr efter genomfört marschprov och utbetalning görs efter att intyg skickats in – både från deltagaren samt marschorganisationen.

Kriterier för att sponsring ska ske:

  • Genomförd marschsträcka ska vara minst 80 km uppdelat på två på varandra följande dagar (40+40 km).
  • För män mellan 19 och 49 år ska packning på minst 10 kg exklusive vatten bäras under hela marschen.
  • Marschen ska vara öppen för alla.
  • Marschen bör i första hand genomföras på hårt underlag.
  • Packning ska kontrollvägas av organisatören minst en gång per marschdag.

Nedanstående dokument är de intyg som ska skickas in efter genomfört marschprov.

Träningsmarscher

Runt om i landet anordnas kortare marscher som är utmärkta som träning och förberedelse inför Nijmegen.

Nedan hittar du länkar till några av dessa.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.