Verksamhet

Verksamheten i korthet.

Utbildning

Utbildning, kurser och övningar sker lokalt i föreningen på kvällstid, regionalt under en helg eller centralt under en vecka på någon av våra vackra kursgårdar.

Försvarsupplysning

Genom den folkliga förankringen med föreningar i de flesta av våra kommuner, är Försvarsutbildarna väl lämpat att upplysa om vårt totalförsvar, om kriser i omvärlden och hot i vår närhet.

Ungdomsverksamhet

Försvarsutbildarna har även en omfattande ungdomsverksamhet för dig som är mellan 15 och 20 år.