Kville Härads Försvarsutbildningsförening

Kville Härads Försvarsutbildningsförening

Sekreterare Ingvar Johansson
Smevikenvägen 5
457 55 Rabbalshede
Telefon: 070-863 61 46
E-post: ingvar.johansson@forsvarsutbildarna.se