Bli medlem

Varför vara medlem i Försvarsutbildarna?

Du kan för ringa eller ingen kostnad (ibland kan Du till och med få betalt) ha möjlighet att fördjupa och vidareutveckla Dina militära kunskaper men också Dina civila.

Detta kan Du göra i Din förening på hemortskvällar, på en regional kurs/övning under en helg eller på en central kurs under en vecka. På den centrala kursen kan Du i regel ta med Dig Din familj för semesterliv på fritiden.

Som medlem i Försvarsutbildarna får Du medlemstidningen Försvarsutbildaren med många intressanta och spännande reportage och artiklar.

Ansök om medlemskap redan idag i någon av förbundets föreningar!
Ange vilken av våra föreningar du vill tillhöra eller så ser vi efter vilken förening som kan vara den bästa för Dig och sänder Dina uppgifter vidare till föreningen.

Ansök genom att skickat e-post till: bohuslandal@forsvarsutbildarna.se

I meddelandet uppger du: Namn, Adress, Telefon, Personnummer och E-postadress samt eventuellt önskemål om förening.

Alternativt kan du ansöka via nedanstående länk som tar dig till centralförbundets sida för medlemsansökan.

» Medlemsansökan….