Dals Valbo Försvarsutbildningsförening

Dals Valbo Försvarsutbildningsförening

Sekreterare Sten Johnsson
Lördagsvägen 57
451 63 Uddevalla
Telefon: 0522-362 47
E-post: sten.johnsson@forsvarsutbildarna.se