Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal

Välkommen till Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbunds hemsida! Här finns en kort presentation av vårt förbund och dess verksamhet. Givetvis publicerar vi också information till våra medlemmar här.

Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund ingår i Svenska Försvarsutbildningsförbundet och är Sveriges västligaste förbund. Vi är en ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning av Försvarsutbildningsföreningar med ingående ungdomsavdelningar.

Vår främsta uppgift är att genomföra vidareutbildning av personal för de uppgifter de har i försvarsmakten. Det innefattar såväl anställda som hemvärnspersonal och personal ur frivilligorganisationerna.

Vi skall bedriva försvarsupplysning både internt och externt för att skapa insikt om svensk säkerhetspolitik Vi skall bedriva ungdomsverksamhet för att ge ungdomar meningsfull fritidssysselsättning. Vi skall bedriva rekrytering av nya medlemmar för att bibehålla folkförsvarsviljan.


Förbundets programblad 2020

Här hittar du förbundets programblad för 2020
(rev.1, 18 april 2020) som bland annat innehåller aktivitetskalendarium för förbundet, föreningarna och ungdomsverksamheten.

Notera att den digitala versionen kan innehålla uppdaterad information jämfört med den tryckta utgåva som distribuerats till medlemmarna.

OBS! Med anledning av utbrottet av viruset Corona kommer det att innebära stora förändringar av planerade aktiviteter. Kontrollera alltid med respektive kontaktperson.

Programblad 2020 rev.1 18 april 2020


verksamhetsplaneringsdag inför 2020

Bohuslän-Dal genomförde en verksamhetsplanering lördagen den 9 november och vi höll till på Bohusläns Försvarsmuseum som finns på klassisk mark i Regementsparken Uddevalla. Där har förbundet också sitt kansli och har då också tillgång till mötesrum med teknisk utrustning för att klara en konferens. Föreningsfunktionärer och delar av förbundsstyrelsen hade planering för 2020 och om möjligheten att få ut information till funktionärerna.

Förbundsstyrelsens ordförande Emelie Broo, inledde konferensen genom att hälsa välkommen och ha presentation av förbundets egen verksamhet och våra ansvarsområden. Och då framför allt Försvarsutbildarnas uppdrag rekrytering, utbildning och försvarsupplysning. Lars Ålander vår ÖS-ledamot, presenterade överstyrelsens viljeinriktning för 2021. Lars presenterade även utvecklingen av museet till att vara en plats för ny teknik som stöd till konferenser med
bland annat storbild, och mobilt PA-system.

Medlemsaktiviteter diskuterades och den möjlighet som finns att genomföra för våra medlemmar och att hitta några som kan passa som kvällsaktiviteter inom förbundets område.

Ett grupparbete med inriktning och frågeställningar hur vi ska stärka styrelsearbetet, medlemsaktiviteter, få ut information (CRM) ta hand om nya medlemmar.

Under dagen hade vi en uppvaktning av vår vice förbundsordförande Bo Sandell för hans jubileum under året.

Text och foto: Thorsten Flood

___________________________________________________________________________

KONTAKT

Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund
c/o Thorsten Flood
Rapsvägen 19
464 62 Brålanda

Telefon: 072-236 09 09 (styrelseordförande)
E-post: bohuslandal@forsvarsutbildarna.se

Styrelseordförande

Emelie Hassel Broo
Telefon: 073-328 09 43
E-post: emelie.broo@forsvarsutbildarna.se

Sekreterare

Thorsten Flood
Telefon: 0521-313 73 eller 070-335 98 20
E-post: thorsten.flood@forsvarsutbildarna.se

Förbundsordförande

Roger Johansson
Telefon: 0522-868 30 eller 070-509 62 10
E-post: roger.johansson@forsvarsutbildarna.se

sociala medier

Facebook

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.