Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal

Välkommen till Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbunds hemsida! Här finns en kort presentation av vårt förbund och dess verksamhet. Givetvis publicerar vi också information till våra medlemmar här.

Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund ingår i Svenska Försvarsutbildningsförbundet och är Sveriges västligaste förbund. Vi är en ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning av Försvarsutbildningsföreningar med ingående ungdomsavdelningar.

Vår främsta uppgift är att genomföra vidareutbildning av personal för de uppgifter de har i försvarsmakten. Det innefattar såväl anställda som hemvärnspersonal och personal ur frivilligorganisationerna.

Vi skall bedriva försvarsupplysning både internt och externt för att skapa insikt om svensk säkerhetspolitik Vi skall bedriva ungdomsverksamhet för att ge ungdomar meningsfull fritidssysselsättning. Vi skall bedriva rekrytering av nya medlemmar för att bibehålla folkförsvarsviljan.


Förbundets programblad

Av integritets- och säkerhetsskäl kommer programbladet för närvarande inte att publiceras på nätet.


Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund
E-post: bohuslandal@forsvarsutbildarna.se

Sekreterare Thorsten Flood
Rapsvägen 19
464 62 Brålanda
Telefon: 070-335 98 20
E-post: thorsten.flood@forsvarsutbildarna.se