Vänersborgs Försvarsutbildningsförening

Vänersborgs Försvarsutbildningsförening

Sekreterare Benny Öst
Edsgatan 24 A
462 30 Vänersborg

Telefon: 070-651 32 83