Upplands Civila försvarsförening

Välkommen till Upplands Civila försvarsförening.

Vi ansvarar bland annat för att rekrytera samt grund- och befattningsutbilda personer inom dosimetri och avsökning så att den kärntekniska beredskapen i Uppsala län upprätthålls. Vid en kärnteknisk olycka ska styrkan tillsammans med räddningstjänst och frivilliga från andra frivilliga försvarsorganisationer bland annat upprätta och bemanna en utrymningsplats.
Är du intresserad och vill veta mer hittar du mer information här.
Där kan du även fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.

Vi ansvarar även för räddnings- och röjningsstyrkor som är en resurs till länsstyrelsen som ska kunna förstärka räddningsledare i fredstid, men även vid höjd beredskap och krig. Styrkan ska bestå av 30 personer och vara uppbyggd länsvis.
Räddnings- och röjningsstyrkan ska nyttjas vid samhällsstörningar så som skogsbrandsbekämpning, översvämningar och svåra väderförhållanden. Styrkan ska verka under räddningsledares ledning. Vid höjd beredskap ska styrkorna utgöra en del av befolkningsskyddets räddning- och röjningsstyrkor. Styrkan för Uppsala län ska även utbildas för att nyttjas vid kärnteknisk olycka.
Är du intresserad och vill veta mer hittar du mer information här.
Där kan du även fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.

Bli medlem

Förutom en årlig medlemsavgift är det kostnadsfritt att delta i vår verksamhet och som medlem är du försäkrad under utbildning hos oss.

I formuläret fyller du i dina personuppgifter och väljer sedan att bli medlem Försvarsutbildarna i Uppland.

Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kr/år och den betalar du in på Upplandsförbundets plusgiro 18 54 88-4.
Glöm inte att ange ditt namn och födelsedatum vid inbetalningen!

Kontakt

Ordförande Jonny Pettersson
E-post: jonny.pettersson@forsvarsutbildarna.se