Upplands ungdomsavdelning

Föreningen för ungdomsverksamheten i Uppsala heter Upplands Försvarsutbildarungdomsförening.

Utbildningsledare för ungdom är Daniel Erkstam
Vi nås på mailadress: uppland.ungdom@forsvarsutbildarna.se

Vem kan ANSÖKA OM ATT BLI MEDLEM?

För att bli medlem i Ungdomsföreningen och delta i verksamheten behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Du ska ha fyllt 15 år. Och du kan fortsätta i ungdomsverksamheten hela det året ut som du har fyllt 20 år.
  • Av ungdomsledare bedömd vara lämplig och ha förutsättningar för verksamheten.
  • Vara svensk medborgare, vara bosatt och folkbokförd i Sverige och kunna svenska.

SÅ HÄR ANSÖKER DU OM MEDLEMSKAP

Du fyller i din ansökan här och kom ihåg att om du är under 18 så behöver du fylla i den här blanketten och bifoga den i ansökan.

Ange att din medlemsansökan hos Försvarsutbildarna gäller ”Upplands Försvarsutbildarungdomsförening”.

När och om du blivit godkänd som medlem behöver du även betala in en årlig (per kalenderår) medlemsavgift på 100 kr:

Medlemsavgift

För att betala den årliga medlemsavgiften (gäller per kalenderår) ska du betala in 100 kr till Postgiro 185488-4. Ange då personnummer och namn som meddelande för inbetalning.

PLAnerad verksamhet 2021

Pandemin 2020-2021 har inneburit begränsad verksamhet det senaste året. Nu planerar vi att starta upp verksamheten för befintliga ungdomsgrupper med start torsdagen den 3/6 2021.

Här finns det preliminära programmet för VT 2021
(uppdateras/kompletteras löpande)

Vi kan ta upp verksamheten igen då Försvarsubildarna tagit ett beslut att ungdomsverksamheten kan startas upp med start i april. En riskanalys kommer utföras för att säkerställa att verksamheten kan genomföras på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Start av ny grundkurs hösten 2021

Efter att inte haft möjlighet att ta in ny grupp med ungdomar sedan januari 2020 pga pandemin har vi för närvarande förhoppningen att kunna ta in en ny grundkurs i höst. Preliminär start i oktober.

Facebook och Instagram

Du hittar oss på Instagram här och vår Facebooksida hittar du här.