Försvarsutbildarna Uppland

Välkommen till Försvarsutbildarna Uppland! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, såväl militärt som civilt. Den frivilliga försvarsutbildningen i Uppland bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Förbundet bedriver även ungdomsverksamhet under skolåret, där du som är 15-20 år får prova på delar av det militära livet, såsom uniformsbärande, sjukvård, skytte, fältövningar, fysisk träning och samarbete. Kontakta utbildningsledare ungdom för mer information, och besök oss gärna på Instagram för att se mer av vad vi gör! Samt se mer på Försvarsungdom Upplands sida för mer information. 

kontakt

Försvarsutbildarna i Uppland

E-post: uppland@forsvarsutbildarna.se

Försvarsungdom Uppland

Utbildningsledare ungdom Daniel Erkstam

uppland.ungdom@forsvarsutbildarna.se

sociala medier

Facebook

Facebook (ungdomsverksamheten)

Instagram (ungdomsverksamheten)